Hvad har en motorvej at gøre med den levende kultur?

Spørger man direktør for Pavillonen i Grenaa Jesper Jul, er begge dele med til at binde mennesker i landet sammen. Derfor går han nu med i koret af folk, der bakker op om en motorvej til Grenaa. Han fortæller: ”I Pavillonen har vi publikumsgæster, der er bosiddende i mere end 150 forskellige postnumre, så der er mange, der kommer langvejs fra for at besøge os. Samtidig har vi orkestre og artister fra både ind – og udland, der kommer med udstyr i store biler. En motorvej vil udover at ændre mindsettet på de besøgende om, at ’så langt væk er Grenaa jo heller ikke’ også sænke den konkrete transporttid.”

En belastet strækning
I dag tager det omkring en time at køre fra Aarhus til Grenaa, og hastighedsgrænsen spænder fra 50 til 110 km/t på strækningen. Den nuværende
Rute 15 er ved at være overbelastet - dels af pendlertrafik, dels af trafikken fra de mange turister, der besøger hele Djursland – og 30 km af ruten er stadig gammel landevej, der gennemskærer flere landsbyer. Den utidssvarende vej forlænger ikke kun transporttiden, men sætter sig også mentalt som en hæmsko om, at det er besværligt at komme til Grenaa.

Jesper Jul understreger, at en motorvej til Grenaa vil være væsentlig i forhold til
at understøtte det lokale erhvervslivs positive vækst. Han uddyber: ”En motorvej til Grenaa har flere åbenlyse fordele: 
For det første vil det aflaste E45, fordi den vil gøre det attraktivt for den tunge trafik at benytte færgen til Sverige som alternativ til den lange og trafikerede vej over Fyn og Sjælland. Lige som der er mange turister til og fra Sverige der benytter samme rute. For det andet er det en nødvendighed at ligestille en vækstende Grenaa Havn trafikmæssigt med de andre færgehavne i Danmark. For det tredje vækster befolkningstilvæksten i Norddjurs, og her er det er vigtigt med god infrastruktur, hvis man vil pendle til sit arbejde For det fjerde har vi nogle gode attraktioner i Grenaa, der tiltrækker mange turister fra hele landet, eksempelvis Kattegatcenteret og Pavillonen. 

Attraktioner skaber vækst
Det er ikke kun for at tilgodese sit eget kulturhus, at Jesper Jul hilser ideen om en ny motorvej velkommen. Det er nemlig ikke kun de kulturglade borgere, der får noget ud af kulturhusets aktiviteter. Pavillonen står for en masse aktiviteter med både kulturel og brandingmæssig værdi for byen, og når Pavillonen trækker folk fra hele landet til Grenaa, smitter det også af på nærområdets restaurationer, øvrige kulturtilbud og forretninger. Jesper Jul forklarer: ”En motorvej til Grenaa vil øge vores muligheder for at få flere publikummer fra hele landet, når transporttiden sænkes og tilgangen bliver nemmere. Det vil også være mere attraktivt for de større orkestre med meget grej at få en kortere transporttid.” På den måde er motorvejen en god og nødvendig investering for hele området.