"Hall of Fame" i Pavillonen hylder markante folk fra Grenaa

Hvem skal med?

 

I Pavillonen vil man hylde Grenaas store personligheder og historie gennem tiden i en permanent udstilling ”Hall of Fame”.  Der er et ønske om at inddrage byens borgere til udvælgelsen af personerne til udstillingen, så det bliver en bred og folkelig sammensætning af kendte personer.   

Formål med udstillingen

Formålet med dette projekt er at ære Grenaas store personligheder og skabe stolthed omkring vores lokale historie. I Grenaa og omegn har der gennem tiden været flere personligheder, der har gjort sig bemærket og sat deres aftryk. Kunstnere, forretningsmænd, redningsmænd, en Nobelprismodtager, musikere, sportsfolk, borgmestre med mere. ”Hall of Fame” skal være med til at skabe opmærksomhed og give rum til at være stolt af de personer, der har gjort noget ekstraordinært og har profileret sig ud over Djurslands grænser, og dermed sat vores egn på landkortet. Det er alt sammen noget, vi kan være stolte af og gennem denne udstilling anerkender vi de forskellige grenaaensere og deres historier.

Borger involvering

Pavillonen vil gerne involvere Grenaas borgere i udvælgelsen af personer, der skal portrætteres i ”Hall of Fame”, og vil derfor gerne modtage ønsker og forslag hertil. Pavillonen ønsker en bred og folkelig udvælgelse ud fra fælles opsatte kriterier. 

Fælles kriterier

Fælles for personerne som bliver en del af udstillingen er, at de på den ene eller anden måde kan møde understående kriterier:

- Have bidraget til ”en god historie”

- Skabt anerkendelse/historie (over et langt liv)

- Kendt udover byens grænser

- Gjort sig bemærkelsesværdig på den nationale scene

- Skabt gode resultater i sporten/kunsten/erhvervslivet

- Skal have tilknytning eller relation til Grenaa og opland

 

”Hall of Fame” som lokale i Pavillonen.

Det lokale, der tidligere har heddet musik og kor, kommer i fremtiden til at hedde ”Hall of Fame”, hvor også den permanente udstilling vil være. Lokalet vil være åbent for udstillingen i Pavillonens åbningstid, dog kan der på tidspunkter være aktiviteter i lokalet der gør, at det vil være optaget.

 

Endelige udvælgelse

Den endelige udvælgelse af personerne til ”Hall of Fame” vil blive lavet et udvalg bestående blandt andet af kompetencer fra Pavillonen og Grenaa egnsarkiv. De vil sammensætte den endelige liste med udvalgte personer, hvor borgernes involvering vil blive højt prioriteret på baggrund af de fælles kriterier.

Perioden for ønsker og yderligere involvering starter den 20. september og løber frem til med den 4. oktober. Her vil alt kommunikation foregå via e-mail. Derefter vil den endelige liste blive offentliggjort og alle interesserede er velkomne til ferniseringen. Alt vil blive offentliggjort i lokalavisen og på Pavillonens facebookside.

Har du en person som skal tages i betragtning til denne udstilling, send venligst en e-mail med en kort begyndelse:                      
hellenymann@pavillonen.dk