Kalejdoskop

KALEJDOSKOP

Grenaa Kunst- og Musikforening har foræret Grenaa en skulptur designet af bysbarnet Amalie Jakobsen i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 2022. Kunstværket blev afsløret d. 17. november 2022.

I næsten et år har bestyrelsen samtidig arbejdet hårdt for at kunne overdrage Norddjurs Kommune og dermed borgerne et blivende kunstværk som jubilæumsgave.
Gaven er en 6 m høj skulptur placeret ved Pavillonen og udført af vores bysbarn Amalie Jakobsen.

Om kunstværket

Amalie Jakobsen fortæller: ”I en tid hvor vores verdensopfattelse er under opbrud, og hvor vi gentagende gange bliver mindet om vores eksistens og vores verdens skrøbelighed, er min intention at skabe en skulptur, som inviterer beskueren ind i værket: til refleksion over sig selv, sin position i verden, tidsånden, og det kolossale livshjul, vi som mennesker er uløseligt forbundet til.
Skulpturen, jeg har arbejdet mig frem til, består af brudstykker af himmel, fragmenter af stjerner, glimt af jord, skov, by og beskuerens egen krop, der spejles og samles i skulpturen. Når vi træder ind i værket, og kigger op, åbenbares et kalejdoskop der reflekterer de omkringliggende omgivelser, jorden og himlen og samtidigt tillades et direkte kig ud igennem skulpturen. Dette iscenesætter et mangefacetteret perspektiv, der illuderer de uendelige perspektiver og nuancer, som vores verden og virkelighed består af.

Om Amalie Jakobsen

Amalie Jakobsens praksis kredser om det abstrakte, monumentale og miljøpolitiske. Hun forener et stringent formsprog og klare farver med højaktuelle budskaber om ulmende klimakatastrofer og apokalyptiske sammenstød. Hendes værker opfordrer på denne vis til omsorg og omtanke for vores fælles fremtid og planeten vi bor på, hvilket er temaer der afspejler den tid, vi lever i.
Amalie Jakobsens skulpturer har både en lokal forståelse og et internationalt udkig, som vil give et helt nyt perspektiv til Grenaas byliv. Hun har udstillet i bl.a. Mexico City, Chicago, London og er etableret på den danske kunstscene. Hendes værker er desuden repræsenteret i flere danske samlinger, så som ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ny Carlsbergfondet og Kunstmuseum Brandts samt i flere private samlinger og har inden for de sidste år bidraget til flere udsmykninger af offentlige danske bygninger.
Samtidig er hun med sin unge alder en repræsentant for en ny generation af kunstnere, som skaber kunst der undersøger og aktualiserer vores eksistens og klodens problemstillinger. Amalie Jakobsens kunstværk vil derved medvirke til at højne Grenaa og Norddjurs Kommunes kulturtilbud til borgerne og særligt til ungdomssegmentet på Grenaas mange uddannelsesinstitutioner.
Amalie Jakobsen er opvokset i Grenaa, og som bysbarn kender hun derfor til byens DNA og området omkring Pavillonen.
Endelig har Amalie Jakobsen erfaring med at arbejde i stor skala i forhold til en skulpturs relation til placering, arkitektur og beskueren. I den forbindelse har Jakobsen et tæt samarbejde med den lokale Grenaavirksomhed, HSM og er således også i produktionen forankret i byens liv.