Foreningen Pavillonen

Foreningen Pavillonen er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Norddjurs Kommune. Foreningens hovedformål er at skabe økonomisk baggrund for samt at forestå den daglige drift af Kulturhuset Pavillonen i henhold til driftsaftale indgået med Norddjurs Kommune.

Som medlem kan optages enhver forening, kreds eller institution. Virksomheder, der har indgået sponsoraftaler med Pavillonen, er automatisk medlem.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er udpeget af Norddjurs Kommune.

Se regnskab 2021 her

Foreningen Pavillonens vedtægter klik her