Bestyrelsen for Pavillonen

Sune Kurdahl – Formand
Foreningsvalg. Uddannet kandidat i Musikvidenskab og Idræt på henholdsvis Aarhus - og Syddansk universitet. Siden 1997 været ansat på Grenaa Gymnasium, hvor jeg ud over undervisning i musik og idræt også har deltaget i flere musicalopførelser. Som ansat på Grenaa Gymnasium har jeg en naturlig kontakt til mange af de unge mennesker i - og omkring Grenaa.

Siden 2005 tillidsrepræsentant på Grenaa Gymnasium og har derfor haft med en række andre ting at gøre – som f.eks. løn- og ansættelsesforhold, regnskab og budgetter samt forvaltningsret, overenskomster og personalesager.

Tidligere udøvende musiker, som bassist i flere rock og jazz-sammenhænge.

 

Lars Chalmer Rasmussen - Næstformand
Sponsorvalgt. Partner og direktør i kommunikationsvirksomheden Mercatus A/S. Jeg har en stærk musikinteresse, der har fulgt mig siden teenage-årene. Var med-initiativtager til ”Musikhuset Aftenstjernen”, der har præsenteret livemusik i Grenaa siden 1986. Tidligere medindehaver af musikforretningen Rillen. Som formand for Kulturelt Samvirke var jeg med til at starte Pavillonen som kulturhus i 1995.

Interesser fritid: Musik, Rotary, kunst & kultur, rejser.

 

Jørgen Lindhart Steffensen
Sponsorvalgt ved repræsentantskabsmødet i marts 2018. Har boet i Grenaa siden 1989, og været aktiv i foreningslivet som formand for Grenaa Idrætsforenings fodboldafdeling fra 1994 – 2004, og herunder hovedformand for GIF. Desuden mangeårigt bestyrelsesmedlem i Kattegatcentret, herunder en periode som formand.

Uddannet cand. jur. fra  Århus Universitet, og siden august 1990 været selvstændig advokat. Har i 2016 suppleret den juridiske baggrund med en mastergrad i Energiret.

Er levende interesseret i kultur i bred forstand fra litteratur over kunst til musik. Har i bestyrelsen en ambition om at Kulturhuset Pavillonen skal være en stærk og aktiv medspiller i kulturlivet for at gøre området spændende at bo i – både for nuværende og kommende borgere.

 

Tove Ingerslev
Foreningsvalgt. Har stor interesse for kunst og kultur, og opsøger gerne og tit begge dele, både lokalt og på rejser. Har siden 1990 været ansat på Grenaa Handelsskole/Viden Djurs, og har siden 2004 været leder af Viden Djurs’ projektafdeling, VID Projekter. Har bl.a. været blandt initiativtagerne til den årlige event Made By Djursland, der blev gennemført første gang i 2015, og som har til formål at brande Djursland som et godt sted at bo og at drive virksomhed. Har desuden stor erfaring med fundraising og projektledelse, både med hensyn til nationale og internationale projekter. Er blandt initiativtagerne til Game Hub Denmark og Game Hub Scandinavia projekterne, som understøtter Grenaas gaming klynge.

 

Dorte Mette Jensen
Foreningsvalgt.  Driver Stenalt Gods og landbrug mellem Ørsted og Voer på Norddjursland.

Udover landbrugsdriften har Dorte engagementer og netværk omkring fødevareproduktion. Hun er engageret i flere netværk og bestyrelser der bl.a. beskæftiger sig med landbrug, fødevarer , natur og miljø. Derudover er hun aktiv i lokalområdet omkring kulturelle aktiviteter, foredrag, koncerter, landbrugsmøder, markeder med mere.

 

Jens Reckweg
Sponsorvalgt og ansat som revisionschef i Djurslands Bank, der er Pavillonens hovedsponsor.
Har altid haft en stor interesse for kultur, der spænder vidt fra klassisk musik til pop og rock, og over til teater og kunst. Tager gerne rundt i landet for at opleve kulturen, men langt de fleste af mine ture går til Pavillonen i Grenaa, som jeg ser som et stort aktiv for hele Djursland.
Har erfaring med bestyrelsesarbejde gennem Samsignal - Norddjursantenneforsyning A.m.b.A.,
Grenaa Amatørteater og kunstforeningen i Djurslands Bank.

 

Mads Jensen
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. Valgt til kommunalbestyrelsen i Norddjurs for Det Konservative Folkeparti

 

Per Søjmark
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. Repræsenterer Socialdemokratiet.